รับสมัครนักศึกษา
ชั้น ปวช. ปวส.

ปวช. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ปวส. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,000 บาท
มอบทุนเรียนดี เรียนครบ รับทุน ทุกเดือน ๆ ละ 500 บาทขั้นตอนการดูผลการเรียน

  1. Login: รหัสนักศึกษา Password: วันเดือนปีเกิด (8 หลัก)
  2. คลิกที่ลิงก์ ประเมิน ของแต่ละรายวิชา
  3. เมื่อประเมินเรียบร้อย หน้าจอจะแสดงผลการเรียน